Fy Hoff Lyfr

Mae Merched y Wawr yn trefnu cystadlaethau ysgrifennu i ddysgwyr. Roeddwn yn falch iawn o ennill y drydedd wobr yn y lefel ganolradd, ar y thema ‘Fy Hoff Lyfr’. Dewisais i ysgrifennu am ‘Deep Country’ gan Neil Ansell. Mae’n Saesneg ond am Gymru.

___

Merched y Wawr organises writing competitions for Welsh learners. I was very proud to win the third prize in the intermediate level, on the theme of ‘My Favourite Book’. I chose to write about ‘Deep Country’ by Neil Ansell. The book is in English, but is about Wales.