Y Wennol

Mae Rob Evans yn cyhoeddi Y Wennol, cylchlythyr i ddysgwyr. Dw i’n dysgu Cymraeg ac rydw i wedi ysgrifennu’r erthyglau yma:

Ffordd Pererindod Penrhys, Chwefror 2023

Ffordd Declan Sant, Hydref 2022

Cael Paned, Mai 2022

Teulu, Chwefror 2022

_____

Rob Evans publishes Y Wennol, a newsletter for learners. I’m learning Welsh and I’ve written these articles:

Penrhys Pilgrimage Way, February 2023

St Declan’s Way, October 2022

Have a Cup of Tea, May 2022

Family, February 2022


Llun gan Kev o Pixabay